ĐIỆN LẠNH TIẾN THÀNH

ĐIỆN LẠNH TIẾN THÀNH

Tư vấn thiết kế thi công Hệ Thống Điều Hòa

ĐIỆN LẠNH TIẾN THÀNH

ĐIỆN LẠNH TIẾN THÀNH

Tư vấn giải pháp Thi Công Phòng Sạch theo tiêu chuẩn Quốc Tế

ĐIỆN LẠNH TIẾN THÀNH

ĐIỆN LẠNH TIẾN THÀNH

Tư vấn thiết kế thi công Hệ Thống Thông Gió

Phòng sạch được phân thành 3 lớp không khí

Số lớp không khí trong phòng sạch phụ thuộc vào cấp độ sạch cần thiết cho ứng dụng cụ thể và các yêu cầu của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, thông thường, có ba loại lớp không khí quan trọng trong một phòng sạch:

1. Lớp không khí ngoài:

Đây là lớp không khí ở bên ngoài phòng sạch, không được kiểm soát chất lượng và thường chứa các hạt bụi và vi khuẩn từ môi trường bên ngoài.

2. Lớp không khí chưa qua lọc:

Lớp này là không gian giữa lớp không khí ngoài và lớp không khí trong phòng sạch. Trước khi vào phòng sạch, không khí này thường đi qua các bộ lọc để loại bỏ hạt bụi và vi khuẩn. Tuy nhiên, lớp này vẫn có thể chứa một số hạt bụi nhỏ và vi khuẩn.

3. Lớp không khí trong phòng sạch:

Đây là lớp không khí bên trong phòng sạch đã được lọc kỹ lưỡng để đạt được mức độ sạch mong muốn cho ứng dụng cụ thể. Thường thì lớp không khí này được duy trì ở mức độ sạch cao hơn so với không khí bên ngoài và lớp không khí chưa qua lọc.

Các phòng sạch có thể được phân loại thành các loại dựa trên cấp độ sạch, được đánh giá dựa trên số hạt bụi có kích thước cụ thể mà không khí có thể chứa. Ví dụ, lớp không khí trong phòng sạch trong một phòng sạch cấp độ ISO Class 5 (tương đương với lớp không khí Class 100 của Mỹ) sẽ có mức độ sạch cao hơn so với một phòng sạch cấp độ ISO Class 8.

Vì mỗi ngành công nghiệp và ứng dụng cụ thể đều có các yêu cầu riêng về mức độ sạch và kiểm soát chất lượng, số lớp không khí cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của từng trường hợp cụ thể.

Copyright 2023 by ĐIỆN LẠNH TIẾN THÀNH   |   Design by SubiWeb.com